Nederlandse Draken Club logo

Nederlandse Draken Club logo Nederlandse Draken Club logo Geen account? Lid worden

Registreren


Inschrijver gaat akkoord met het lidmaatschap van de Nederlandse Draken Club en de daaraan verbonden verplichtingen. Zie s.v.p. Statuten, lidmaatschap onder "De Draak"
The requestor of the account agrees to be a MEMBER of the Nederlandse Draken Club. Please mail to info@dragonclass.nl for more information.



Toegestaan zijn: letters, cijfers, spatie, punt, koppelteken, aanhalingsteken of onderstrepingsteken.



Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van het systeem zullen naar dit adres verzonden worden. Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt en wordt alleen gebruikt als u een nieuw wachtwoord wilt aanvragen of als u nieuws of herinneringen via e-mail wilt ontvangen.

Contactgegevens



Voor adressering



Voor adressering



Wordt gebruikt bij inschrijving voor wedstrijden




Voor berichten per post



1234 AA





Financieel


Indien u de contributie automatisch geïncasseerd wilt zien. Bij inschrijvingen dient de machtiging opnieuw te worden aangegeven, alleen nummer en tnv worden dan overgenomen.



Voor automatische incasso, wordt ook overgenomen bij inschrijven voor wedstrijden. Kan dus ook worden ingevuld wanneer u de contributie niet geïncasseerd wenst te zien.



Voor automatische incasso, wordt ook overgenomen bij inschrijven voor wedstrijden. Kan dus ook worden ingevuld wanneer u de contributie niet geïncasseerd wenst te zien.

NDC informatie



Één vereniging, wordt overgenomen bij inschrijven voor wedstrijden.



Voor eigenaren/inschrijvers en bemanning, wordt overgenomen bij inschrijven voor wedstrijden. Zie ook "International Ranking".




Voor eigenaren / inschrijvers, wordt overgenomen bij inschrijven voor wedstrijden.



Voor eigenaren/inschrijvers, wordt overgenomen bij inschrijven voor wedstrijden.



Voor eigenaren/inschrijvers, wordt overgenomen bij inschrijven voor wedstrijden.



Voor eigenaren/inschrijvers, wordt overgenomen bij inschrijven voor wedstrijden.

Een bevestiging van je registratie wordt naar je gemaild.