Nederlandse Draken Club Logo

Verkorte versie notulen ALV 24 november 2019

26 November 2019 om 21:50

Vooruitlopend op de verzending aan de leden van de volledige (concept-)notulen, hierbij een verkorte weergave van de hoofdpunten en de belangrijkste data van de wedstrijdkalender.

 • 25 leden aanwezig (van 140) waaronder 15 eigenaren. 14 berichten van verhindering.
 • De email “ info@dragonclass.nl “ veroorzaakt spam. Wordt nader geanalyseerd.
 • De IDA heeft een nieuwe website www.internationaldragonsailing.net
 • 2019 was in vele opzichten een uitstekend ‘Drakenjaar’. Deelname aan de series kon beter, maar met een fantastische Dragon Gold Cup en een mooi ONK: TOP !
 • Financiëel staat de NDC er goed voor. De GP – series en ONK werden negatief afgesloten; de DGC 2019 leverde een batig saldo op. Per saldo namen de reserves toe. 
 • Jan Bakker en Philip de Koning Gans traden af. Netty Tiggelman (NED 330) en Wouter van Dis (NED 432) zijn gekozen als resp. Secretaris en Bestuurslid. Philip de Koning Gans blijf voor het bestuur bijdragen leveren voor de PR en website.
 • Wedstrijdkalender besproken; iets aangepast en vastgesteld. Wordt separaat aan de leden verstuurd na aanpassing. Zie hieronder.
 • Twee clinics: 4- 5 april te Aalsmeer o.l.v. Pieter Heerema en 2-3 mei te Muiden o.l.v. Stavros. Kosten PM op begroting 2020.
 • Nieuw plan: 13-14 juni Benelux Sprintkampioenschap te Bruinisse. Met Belgen.
 • Special: 100e Kaagweek. De klasse heeft daar een grote historie. Kunnen we niet wegblijven. 25 – 28 juli met ‘ere-plek’ voor Drakenvloot aan een steiger vóór de Kaagsociëteit. Tenminste 10 boten gevraagd  voor dit vlagvertoon. Nu al 4.
 • ONK 17 – 20 september te Muiden. Tune Up 10 september.
 • Er komt een plan vanuit een commissie van leden en bestuur voor stimulering / verbetering Draakzeilen, gericht op de primaire doelgroep.  Dames en heren 40 – 50 jaar. Ook oudere jeugd. Budget daarvoor volgt.
 • Het bestuur wordt gevraagd een visie te formuleren (discussiestuk) over de toenemende dominantie van betaalde profs in de grote internationale evenementen. Corinthiërs haken steeds meer af. 

Jaarprijzen zijn uitgereikt. Zie ‘Drakenpraet’ op de website www.dragonclass.nl