Nederlandse Draken Club Logo

Grand Prix d’Aalsmeer 28-29 Maart –CANCELLED–

12 March 2020 om 20:44

Beste leden van de Nederlandse Draken Club,

De Wereld en ook Nederland is in de greep van het Coronavirus. Veel evenementen worden afgelast. Aan ons allen wordt gevraagd dat te doen om verder verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het watersportverbond heeft vandaag een statement op de site gezet, zie https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/maatschappelijke-thema-s/coronavirus-en-de-watersport/gevolgen-voor-verenigingen-en-watersportactiviteiten-in-nederland.

Het komt er kort op neer dat geadviseerd wordt om in maart 2020 géén events te organiseren.

Wij, als bestuur van de Nederlandse Draken Club zullen de adviezen van het watersportverbond, welke zijn gebaseerd op NOC*NSF en het RIVM, volgen. Dat betekent dat de eerste serie in Aalsmeer niet door zal gaan.

We zullen de berichten op de voet volgen. Als het advies komt om géén evenementen in april 2020 te organiseren zullen we dit ook dan verder communiceren.Dear members of the Dutch Draken Club / sailor,

The World and the Netherlands are also in the grip of the Corona virus. Many events are cancelled. All of us are asked to do this to prevent further spread of the coronavirus.

The water sports association has today put a statement on the site, see https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/maatschappen-thema-s/coronavirus-en-de-watersport/gevolgen-voor-verenigingen-en-watersportactivities-in- The Netherlands.

In short, it is recommended that no events be organized in March 2020.

We, as the board of the Dutch Dragon Club, will follow the advice of the water sports association, which are based on NOC*NSF and RIVM. That means that the first series in Aalsmeer will not take place.

We will follow the messages closely. If the advice comes not to organize events in April 2020, we will also communicate this further.

Best Regards / met vriendelijke groet,

Klaas Ruigewaard
Chairman / Voorzitter NDC