Nederlandse Draken Club Logo

Clinic Aalsmeer, 4-5 April –CANCELLED–

18 March 2020 om 20:44

Beste mensen,

De ontwikkelingen ten aanzien van het Coronavirus hebben veel invloed op het leven van ons allemaal en op wat wij nog wel en niet meer kunnen doen. Veel activiteiten worden gecanceld of uitgesteld.  Ik heb gisteren telefonisch contact gehad met Pieter Heerema en we hebben in goed overleg en in gezamenlijkheid besloten om de clinic dat gepland stond op 4 en 5 april 2020 niet door te laten gaan. Een aantal ingeschreven deelnemers hadden al aangegeven dat deze door de ontwikkelingen in de Wereld / Europa / Nederland niet zouden gaan deelnemen. 

Ik hoop dat jullie begrip hebben voor deze beslissing. We zullen zeker als het weer mogelijk is om het ‘gewone leven’ op te pakken met Pieter het plan opvatten om deze clinic te laten plaatsvinden. Wanneer is volledig onzeker. Wel zal ik dan alle teams die zich hadden ingeschreven per mail weer benaderen.

Verder kan ik alleen aangeven ‘doe voorzichtig’.Dear people,

Developments regarding the Coronavirus have a major impact on the lives of all of us and on what we can and cannot do. Many activities are canceled or postponed. Yesterday I had telephone contact with Pieter Heerema and we decided in good consultation and jointly not to let the clinic go through. A number of registered participants had already indicated that they would not participate due to developments in the World / Europe / the Netherlands.

I hope you understand this decision. We will certainly plan to have this clinic take place with Pieter when it is possible to resume “normal life”. When is completely uncertain. However, I will then approach all teams that had registered by email again.

Furthermore, I can only indicate “be careful”.Best Regards / met vriendelijke groet,

Klaas Ruigewaard
Chairman / Voorzitter NDC