Nederlandse Draken Club Logo

Update zeilseizoen 2020

22 March 2020 om 17:06

Beste mensen,

Hierbij een tussentijdse update ten aanzien van het zeilseizoen en in het bijzonder het wedstrijdprogramma. Onze overheid en de KNWV hebben momenteel nog aangegeven dat tot en met 6 april 2020 géén georganiseerde sportactiviteiten plaats kunnen vinden. Vandaar dat wij als NDC het eerste evenement op Aalsmeer, Grand Prix d’Aalsmeer – Sneeuwruimen 2020 hebben moeten afblazen. Ook de clinic, onder leiding van Pieter Heerema kan nu géén doorgang vinden. 

Het eerste volgende evenement is gepland op 11 – 13 april, Grand Prix d’ Aalsmeer – Eastern 2020. Het kan zijn dat ook dit evenement géén doorgang kan vinden. De beslissing zullen wij echter pas nemen als vanuit de autoriteiten aangegeven wordt dat ook in dit tijdvak er géén georganiseerde sportevenementen kunnen plaatst vinden. Ook tenaanzien van de evenementen die daarop volgend zijn, zullen wij ons conformeren aan dat wat het KNWV en de overheid hierin beslist. 

Wij kunnen ons voorstellen dat er nu al teams zijn die aangegeven niet op 11 – 13 april te zullen gaan varen. Wij begrijpen dat en zullen die teams van de inschrijflijst verwijderen. Er zullen dan géén inschrijfgelden in rekening worden gebracht. Het is immers een tijd die uitzonderlijks is en wij zullen hierop in moeten spelen.

Best Regards / met vriendelijke groet,

Klaas Ruigewaard
Chairman / Voorzitter NDC