Nederlandse Draken Club Logo

Update COVID-19, 23 April

23 April 2020 om 20:59

Beste leden van de NDC,

Na de persconferentie van Mark Rutte, dinsdag 21 april jl. is het duidelijk geworden dat de maatregelen om de COVID-19 crisis te bedwingen maar zeer beperkt wordt losgelaten. Ten aanzien van, vergunning-plichtige evenementen is het verbod tot 1 september 2020 verlengd. We begrijpen het standpunt van het kabinet. Het heeft ingrijpende consequenties voor veel mensen in de privé sfeer maar zeker ook voor een groot aantal bedrijfstakken. De keuze van het kabinet is duidelijk gericht op in het bijzonder de gezondheid van de kwetsbare groepen.

Ook voor de organisatie van onze evenementen heeft het consequenties. Zojuist hebben wij als bestuur in goed overleg moeten beslissen dat alle geplande evenementen tot 1 september 2020 niet kunnen plaatsvinden. Wij betreuren dit natuurlijk maar wij zien geen mogelijkheden, in welke vorm dan ook om het houden van wedstrijden in de Draak te laten doorgaan. De keuze om alle evenementen tot 1 september te cancelen is ook besproken met de organiserende comités. 

Hoe nu verder!
Wij houden de ontwikkelingen ten aanzien van de maatregelen om de COVID-19 crisis te bedwingen nauwlettend in de gaten. Mochten er ontwikkelingen zijn dat voor 1 september 2020 er toch gevaren kan worden, zullen we kijken of het mogelijk is om een evenement te initiëren.

Wij gaan er vanuit dat we na 1 september 2020 kunnen gaan varen. De Tune-up, 12 – 13 september 2020 en het ONK, 17 – 18 – 19 – 20 september 2020 staan gepland. Ook de serie’s op het Alkmaardermeer (26 – 27 september 2020 en 3 – 4 oktober 2020 staan op de agenda. Wij gaan er vanuit dat deelname aan deze evenementen zeer hoog zal zijn. Zou het onverhoopt  niet mogelijk zijn om in september te kunnen varen, dan zullen er uiteraard géén inschrijfgelden in rekening worden gebracht. Dus schrijf alvast in voor deze evenementen.

Ook zullen wij goed in de gaten houden wat er in de om ons liggende landen wordt gedaan. Als service zullen wij dat op de NDC-site melden. Zoals het er nu naar uitziet zal de Dragon Gold Cup, van 5 tot 11 september 2020 Kinsale, Ierland,  door kunnen gaan. In België staan er in juli en augustus nog evenementen op de planning. De BDA gaat er alsnog vanuit dat die wedstrijden doorgaan. Maar of die kunnen plaatsvinden is nog niet duidelijk. 

Al met al is het een lastige tijd. Ik weet dat er veel zeilers erg teleurgesteld zijn dat hun favoriete sport in wedstrijdverband niet uitgeoefend kan worden. Helaas is wat ons nu overkomt niet te sturen. Het belangrijkste is dat we gezond blijven, ons conformeren aan de opgelegde regels en hopen dat in september 2020 het openbare leven weer enigszins genormaliseerd kan worden.

Voor vragen of opmerkingen kunnen jullie ons bereiken. >contact<

Best Regards / met vriendelijke groet,


Klaas Ruigewaard
Chairman / Voorzitter NDC