Nederlandse Draken Club Logo

Algemene Ledenvergadering 2020

27 November 2020 om 19:22

12 december 2020, 16:00 uur

Best leden van de NDC,

Ook in deze merkwaardige tijd is het belangrijk dat een aantal zaken toch doorgaan. Zo ook de algemene ledenvergadering van de NDC. Helaas is het vanwege COVID-19 niet mogelijk om een fysieke bijenkomst te organiseren. Als bestuur hebben we lang getwijfeld of we de ALV pas zouden organiseren als het mogelijk is om een dergelijke bijeenkomst te organiseren. Gezien het feit dat het zeer onzeker is wanneer dit mogelijk gaat zijn, hebben we besloten om een ALV-online te organiseren.

Bij deze nodig ik u uit om op 12 december, vanaf 16:00 UUR aan de ALV deel te nemen.

De stukken om u voor te bereiden staan inmiddels op de site van de NDC. U kunt daarbij als u op de site heeft ingelogd. In het gedeelte ‘Members menu’ van de site, onder Alg. Leden Vergadering, staan de ‘links’ bij de verschillende documenten. 
https://www.dragonclass.nl/archief-ledenvergaderingen/

Ook krijgt u in de komende week een email van online-alv.nl met instructies hoe uw kunt deelnemen aan de ALV. Essentieel is de 2-staps authenticatie met SMS. Ook op het online-alv platform zullen de stukken voor de ALV beschikbaar zijn. Direct nadat uw de uitnodigingsemail van online-alv heeft ontvangen kunt uw al inloggen om de documenten te bestuderen.

Als bestuur zijn we ons aan het voorbereiden op 2021. Zeker het voorjaar 2021 is nog onzeker wat de mogelijkheden zijn om activiteiten te organiseren. Naast de wedstrijden op het Westeinderplassen zijn er ook initiatieven om een aantal clinics te organiseren. Of dat mogelijk is, is geheel afhankelijk van de mogelijkheden in verband met COVID-19.

Ook zijn wij aan het onderzoeken wat er mogelijk is om trainingen of wedstrijden te organiseren waarbij we minder afhankelijk zijn van de inzet van volledige wedstrijdcomités. Tijdens de ALV zullen we dit met u bespreken. 

Wij hopen dat alle beperkingen als gevolg van de COVID-19 circus in 2021 zullen worden afgebouwd. We willen niets liever dat we met u mooie evenementen kunnen beleven. Voor ons is het echter nog belangrijker dat we als NDC hier op een verantwoorde manier mee om blijven gaan. Gezondheid gaat boven het plezier. Wij gaan ervanuit dat u dit standpunt kunt onderschrijven.

Als in 2021 de mogelijkheden het toelaten zullen we zeker nog een bijeenkomst organiseren om verder met u van gedachten te wisselen over meerder onderwerpen die ons bezighouden voor de NDC. Want een ALV-online heeft toch wel zijn beperkingen.

Wij hopen u op 12 december om 16:00 UUR ‘digitaal’ te mogen verwelkomen.

Namens het bestuur,

Klaas Ruigewaard
Voorzitter