Nederlandse Draken Club Logo

History

Nederlandse Drakenklasse : (inter)nationale zeilhistorie sinds 1936

 23 De H1 ‘Cavelier’, later herdoopt als ‘Coninckskind’

De Draak

In 1936 bestelde Jhr Mr. E.G. van Benthem van den Bergh de eerste Draak voor Nederland bij de Hoking werf in Zweden. Sinds die tijd deden diverse kranten en bladen verslag van de goede resultaten (o.a. de Kieler Woche) van de D H1, de Cavalier.

In die dagen waren er nog geen trailers beschikbaar en werd er veelal naar de wedstrijden gezeild. Zo ook de Cavalier die in 1938 van Nederland naar Kiel en Travemünde zeilde. Van de aanbrengtocht werd verslag gedaan in de Waterkampioen. Toen de Nederlandse zeilers later Draken bestelden in Denemarken werden deze ook naar huis gezeild. Indien men het trof kon worden meegevaren met een landingsvaartuig van de Koninklijke Marine, die vanaf 1958 een vloot van acht Draken had.

 Een zeegaand jacht voor kustwateren voor 2 à 3 bemanningsleden

In een relatief korte tijd werd de Draak zeer populair in Nederland. Zelfs in de eerste jaren van de tweede wereldoorlog bloeide het zeilen in Nederland omdat niet naar het buitenland kon worden gereisd. In plaats daarvan werd de vrije tijd op de meren doorgebracht. In de periode 1940-1941 geloofde niemand dat de oorlog lang zou duren en men probeerde het oude leventje voort te zetten. Nederlandse werven bleven boten bouwen, zelfs tot eind 1944, ook al was goede kwaliteit hout toen al schaars.

slide 2 Wedstrijden Westeinder

Van 1936 tot 1966 zijn er 200 draken geregistreerd in Nederland. De werven die de Draak bouwden waren onder andere E.G. v.d. Stadt, Het Fort, Victoria, Wed. Brouwer, De Vlijt, Kuipers en diverse kleinere werven in de regio Rotterdam en Den Bosch. Vandaag de dag is Joop Doomernik de enige officiële Drakenbouwer in Nederland.

De Internationale Drakenklasse is van 1948 t/m 1972 de Olympische klasse open driemansboot geweest. Wim van Duyl was in 1952 als vierde dicht bij een Olympische medaille. Het was de beste prestatie ooit van Nederlandse Drakenzeilers tijdens de Olympische spelen.

Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de klasse in Nederland is in 2016 door de NDC een boek uitgegeven over de historie van de klasse in Nederland. Dit boek met als titel : ’80 Jaar Internationale Drakenklasse in Nederland, 1936 – 2016′ was uitsluitend op voorintekening te verkrijgen. Totaal zijn 400 exemplaren uitgegeven.

 285 pagina’s historie en schepenregister van de klasse

 

 

Oprichting Nederlandse Drakenclub (NDC)
In 1961 is de Nederlandse Draken Club opgericht. De oprichtingsvergadering vond plaats in de huiskamer van de Aalsmeerse Draaklegende Cor Groot. Bij oprichting telde de vereniging 20 leden. Aan het einde van het zelfde jaar telde de vereniging 58 leden.

Ultimo 2016 telt de NDC 148 leden, waaronder 60 eigenaren van een Draak.

Internationale wedstrijden

De Nederlandse Drakenclub is aangesloten bij de International Dragon Association, de IDA. Binnen de championship rules van de IDA wordt het WK en het EK om het andere jaar georganiseerd door één van de aangesloten landenorganisaties.

Onder auspiciën van de IDA en van de Clyde Yacht Clubs wordt sinds 1937 jaarlijk om de Dragon Gold Cup gestreden onder het motto “Competative sailing in a friendly atmosphere”.

slide 1  Start van een race in de Dragon Gold Cup 2014 te Medemblik

De NDC heeft vele grote Drakenwedstrijden mogen organiseren. De eerste Dragon Gold Cup in 1955 in Muiden, gevolgd door die van 1960, 1980, 1986, 1993, 2003  en 2014. Zowel in Muiden, Enkhuizen en Medemblik. Ook in 2019 wordt de Dragon Gold Cup weer in Medemblik gehouden. In 1998 werd voor het eerst het EK gehouden in Nederland. In 2009 voor het eerst het WK. In beide gevallen te Medemblik, omdat het bij Enkhuizen te druk is geworden en de capaciteit in Muiden te beperkt is voor een evenement met circa 100 Draken en zo’n 400 deelnemers, inclusief de organisatie van vrijwilligers.

Nationale wedstrijden om historische zilveren prijzen uit de beginjarenvan de klasse
Door de jaren kent de Nederlandse Drakenvloot een jaarprogramma, waarbij de vloot bij verschillende zeilverenigingen  te gast is. Zo is het de laatste jaren vaste prik dat eind maart/begin april het seizoen wordt geopend in Aalsmeer met drie weekenden waarbij in principe zo’n 20 wedstrijden worden gevaren van ca. 1 uur. Sinds 2016 gaat dat om de Cor Groot Trofee, een fraaie zilveren beker uit 1937, voorheen de Flevo Race Drakenprijs. Deze beker is door Dirk Groot teruggeschonken aan de klasse voor een serie Drakenwedstrijden op de Westeinder.

  De zilveren Drakenbeker Flevo Race uit 1937. Sinds 2016 de Aalsmeerse GP prijs.

Na Aalsmeer, waar de vloot te gast is bij de WV Aalsmeer, vertrekt de vloot naar de KNZ&RV te Muiden voor vier weekenden met totaal zo’n 18 wedstrijden op het Markermeer. De hoofdprijs is hier de zilveren replica van de Santa Maria, in 1938 geschonken aan de klasse door de stad Enkhuizen. Een tweede historische beker is de Ernst Moltzer Drakenbeker uit 1940. Draaklegende Ed Frech won deze wisselprijs definitief in 1977. HIj heeft deze beker teruggeschonken aan de klasse in 2016 als permanente wisselprijs voor een internationale Drakenwedstrijdserie georganiseerd door de KNZ&RV.

De Muidense zilveren Ernst Moltzer Drakenbeker in 2016 na 40 jaar terug in de klasse

Meestal wordt begin september het Open Nederlands Kampioneschap gezeild op het IJsselmeer. De winnaar mag naast het ontvangen van de jaarlijkse kampioensmedaille ook een jaar lang genieten van de Zilveren Draak uit 1947 en zijn / haar naam bijschrijven in de reeks van grote (Draken)kampioenen zoals Wim van Duyl, Jan Bier, Cor Groot en Fred Imhoff. Zeeheld Pieter Heerema won het kampioenschap in 2017 nadat hij als eerste Nederlander de solo oceaan race Vendée Globe had voltooid.

  Pieter Heerema met Lars Hendriksen en Claus Olesen ONK 2017

Naast wedstrijden die vooral als vlagvertoon van de klasse in het land dienen, zoals De Kaagweek, het Deltaweekend en de Westeinderwaterweek wordt er door de lokale vloot op het Alkmaardermeer op dinsdagavonden in de zomerperiode wedstrijdgevaren om de Azijncup. Het zeisoen wordt na het Open Nederlands Kampioenschap, meestal in september op het IJsselmeer gehouden, afgesloten op het Alkmaardermeer.