Nederlandse Draken Club Logo

Inschrijven voor Grand Prix d’Alkmaar - Series 2/ Draken en Regenbogen

Helmsman


Voornaam en familienaam / First Name and Family Name


Dit veld is verplicht voor "niet leden", hiermee ontvangt u de inschrijfbevestiging. This field is required for non-members to send your confirmation.


One Club only

For International Ranking


Crew 1


Voornaam en familienaam/First name and familyname


Ontvangt een bevestiging. A confirmation will be sent to this address.


For International Ranking


Crew 2


Voornaam en familienaam/First name and familyname


Ontvangt een bevestiging. A confirmation will be sent to this address.


For International Ranking


Crew 3


Voornaam en familienaam/First name and familyname


Ontvangt een bevestiging. A confirmation will be sent to this address.


For International Ranking


Betaling


I have transmitted the entry fee as mentioned in the NoR to Rabobank account 3731.41.033 (BIC: RABONL2U , IBAN: NL42RABO0373141033) of the Nederlandse Draken Club, mentioning the sail number and regatta(s) concerned. Foreign participants may pay cash upon registration (no credit cards accepted)
Automatische incasso*


Voor automatische incasso


Voor automatische incasso


Ja / Yes