Nederlandse Draken Club Logo

Lidmaatschap

De Nederlandse Draken Club kent verschillende typen leden.

Klik hier als u lid wilt worden van het NDC.

U ontvangt na registratie een bevestiging van de penningmeester, waarna u kunt inloggen voor toegang tot de (besloten) ledenpagina’s.

De jaarlijkse contributie bedraagt:
Leden eigenaren: €100,-
Leden eigenaren-wedstrijdzeilers: €140,-
Gewone leden: €60,-
Studenten: €30,-
Donateurs: €30,
Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk één maand voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden per email aan: info@dragonclass.nl