Nederlandse Draken Club Logo

Nieuws

Vooruitzicht 2021

Vooruitzicht 2021 Het zeilseizoen 2021 staat ‘voor de boeg’. Helaas hebben we nog steeds te maken met de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Zoals een ieder volgen wij de ontwikkelingen als bestuur op de voet. Het ziet er ten aanzien van de mogelijkheden voor maart en april 2021 nog niet goed uit. De besmettingsgraad is […]

Dragon Year Book 2020/2021

After a year when everything changed, we’ve changed the IDA Yearbook too. This year it’s digital (with clickable links). Click on the image below and you should be able to read it on a tablet, phone or computer. You can also print the PDF, if you wish.  >> Dragon Year Book 2020/2021 We started this […]

Drakenpraet December 2020 - Agenda 2021

We vroegen ons als bestuur af wat we konden doen om het gemis aan evenementen en het gezelschap van alle Drakenzeilers op en bij het water afgelopen seizoen enigszins goed te maken. De ALV-ONLINE was in voorbereiding, misschien iets bij de aankondiging van die ALV? “Dank jullie wel voor het leuke cadeau…””Dat was een prettige […]

Algemene Ledenvergadering 2020

12 december 2020, 16:00 uur Best leden van de NDC, Ook in deze merkwaardige tijd is het belangrijk dat een aantal zaken toch doorgaan. Zo ook de algemene ledenvergadering van de NDC. Helaas is het vanwege COVID-19 niet mogelijk om een fysieke bijenkomst te organiseren. Als bestuur hebben we lang getwijfeld of we de ALV […]

Drakenpraet November 2020

Ervaringen met een GPS kompas. Vorig jaar (je weet wel: toen de wereld nog ‘gezond’ was en we gewoon mochten zeilen) keek ik op de Kaagweek naar een start van de Regenbogen.Verrassend: allemaal keurig op een lijn en met het schot eroverheen.Ik moet zeggen: ik was verbaasd. Wat bleek: al die mannen hebben een GPS kompas […]

Drakenpraet September 2020

Ook in Corona-tijden valt er gelukkig nog wat te ‘preaten’. Ook al zijn veel na de winterstalling op stal gebleven.  Het besluit dat in gezamenlijkheid door het wedstrijdcomité en het bestuur NDC genomen is – na de nodige ruggespraak met actieve wedstrijdzeilers – om ook het ONK te cancellen werd door veel zeilers onderschreven. Maar […]

ONK 2020 --CANCELLED--

<english version below> Beste leden van de Nederlandse Draken Club, Met de huidige opleving van het Coronavirus, de aanscherping van de regels binnen veel veiligheidsrisico’s, het landelijk beleid van de 1,5 meter samenleving en de opgelegde beperkingen in landen om ons heen als gegevens, heeft overleg plaats gevonden met de Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roei […]

Drakenpraet Augustus 2020

Ons vorig nieuws was de positieve informatie, met de oproep tot deelname, over de wedstrijden van onze Belgische zusterclub in Oostende, de gezamenlijke Beneluxtrofee en de informatie over de Nederlandse evenementen in september, de Tune-up 12/13 September en het ONK 17/20 September. De Tune-up is onderdeel van de Zuiderzee Regatta waar we in dat weekend […]

Brugse Zot: champagne sailing.

Afgelopen weekend vond de Brugse Zot plaats in Oostende.Ondanks de beperkende Corona maatregelen (geen socials, mondkapjes op) was het weer een geweldig zeilfeest.Prachtig zeilweer, Brugse Zot bier direct uitgereikt bij de finish, met z’n allen dineren op het terras van de Royal Belgian in de warme avondzon (op gepaste afstand uiteraard).Kortom: het was bijna weer […]